ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาเคมี ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นผู้แทนศูนย์ไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศฉบับเต็ม

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)