การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

P11tkVPUd25426FriNov2013.jpg

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นางอารีรัสมิ์ วัฒนทองผิว ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)เข้าร่วมฟังการประเมินนักเรียน โดยคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้มาประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)(ประชาสัมพันธ์-ข่าว/โสตทัศนศึกษา-ภาพ)