ประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖

P1EtnHQRb24410FriNov2013 (1)
นางอารีรัสมิ์ วัฒนทองผิว ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)เป็นประธานในการประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ และให้เกียรติมอบของขวัญวันเกิดแก่คุณครูที่เกิดในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๑๕ น.ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) (ประชาสัมพันธ์-ข่าว/โสตทัศนศึกษา-ภาพ)